Assalamu'alaikum Wrmbth,

Nasihat kepada mereka yang berniaga.
Dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi saw menceritakan, "Ketika seorang lelaki berada di tanah lapang, tiba-tiba dia terdengar suara di awan, 'Siramilah ladang si Fulan!' Setelah itu awan tersebut menghilang, lalu ia mencurahkan airnya di tanah yang banyak dipenuhi batu-batu hitam. Maka ada bahagian tanah yang menelan air itu semuanya, lalu lelaki tersebut melacak air. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di ladangnya yang sedang mengalirkan air dengan sekopnya.

Kemudian lelaki yang mendengar suara di awan itu bertanya kepada orang yang mengalirkan air di ladangnya, 'Wahai hamba Allah! Siapa namamu?' Dia menjawab, 'Namaku Fulan.' Yaitu nama yang didengarnya di awan tadi. Lalu, dia balik bertanya, 'Wahai hamba Allah! Mengapa anda bertanyakan namaku?' Orang yang mendengar suara di awan itu menjawab, 'Sesungguhnya aku telah mendengar suara di awan yang airnya jatuh ke ladangmu ini, suara itu berbunyi, 'Siramilah ladang si Fulan! Yaitu namamu. Apa yang kamu perbuat dengan ladangmu?'

Pemilik ladang itu menjawb, 'kalau anda tanyakan itu, maka aku jawab, "Sesungguhnya aku selalu memperhatikan hasil ladangku, lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya dengan keluargaku, dan aku kembalikan sepertiganya untuk modal tanam selanjutnya."

Menurut riwayat lain, "....dan aku berikan sepertiganya kepada orang-orang miskin, para peminta, dan ibnu sabil." Sahih Muslim

Comments

Popular Posts